Partners

Partners

Deel uitmakend van Colruyt Group beantwoordt DATS 24 volledig aan de waarden van de groep. Zo hechten we veel en oprecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En verkeersveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. We ondersteunen daarom organisaties zoals XIU/JTVOI, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en TFSR vzw. DATS 24 is heel selectief in de partnerships die worden afgesloten. De partner dient een concrete winst aan te bieden: duurzame winst voor onze klant of een duidelijk maatschappelijke winst.