Respect voor het milieu

Bij DATS 24 tankt u snel, efficiënt, en aan lage prijzen. En u kan er op rekenen dat u dit in tankstations doet die met zorg voor uw leefomgeving gebouwd en onderhouden worden. Zo krijgen alle nieuwe tankstations duurzame ledverlichting en maken we ze schoon met regenwater, zodat er geen drinkwater verspild wordt. En de servetten die u gebruikt zijn 100 % CO²-neutraal. Daarnaast wordt al het afvalwater geloosd in een afvoerputje, waar een koolwaterstofafscheider het water en de olie uiteen haalt. Het water dat overblijft stroomt vervolgens het riool in. Op die manier kan er geen bodemverontreiniging plaatsvinden.

Aangenaam en groen station

De stations van DATS 24 zijn niet alleen heel proper, ze zijn ook volgens een aangename huisstijl ingekleed, waarin groen een belangrijke rol speelt. Verder zijn ze heel open, waardoor u een goed overzicht krijgt en de betaalterminal extra vlot toegankelijk is. Twee maal per week controleert een stationsbeheerder of alles werkt zoals het hoort.

ISO-certificaat bewijst duurzaamheid

Het ISO 14001-certificaat is een waardevolle erkenning voor ons milieumanagement, toegekend door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het bewijst dat DATS 24 zijn milieubeleidsverklaring op een uitstekende, consistente, betrokken en professionele manier omzet in de praktijk. Niet alleen op vlak van onze tankstations, maar over de hele organisatie heen. En daar genieten in de eerste plaats alle klanten van mee.

Milieubeleidsverklaring

DATS 24 wil een voorbeeld zijn in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom worden onze tankstations op een duurzame manier gebouwd en onderhouden. Bent u benieuwd welke richtlijnen we daarvoor hanteren?

Lees de milieubeleidsverklaring.