Zopas vernamen we dat het ISO 14001-certificaat van DATS 24 wordt hernieuwd. Daar zijn we blij mee, want het certificaat bewijst dat we onze milieuambities ook dagelijks in de praktijk brengen.

“De vernieuwing van het ISO 14001-certificaat, toegekend door het onafhankelijke onderzoeksbureau Veritas, bewijst dat we ons milieubeleid consistent in de praktijk brengen”, zegt Raf Flebus, business unit manager van DATS 24. “Onze klanten weten dat we pionierswerk verrichten inzake milieuvriendelijke brandstoffen en innovatieve tankstations. Maar ook achter de schermen, doorheen onze hele organisatie en in al onze bedrijfsprocessen, hebben we continu aandacht voor duurzaamheid.” 

Maar ook achter de schermen hebben we continu aandacht voor duurzaamheid.

Continue verbetering milieuprestaties  

ISO 14001 beschrijft de kernelementen van een efficiënt en duurzaam milieuzorgsysteem, met het oog op een continue verbetering van de milieuprestaties binnen een bedrijf. Binnen DATS 24 is de ISO 14001-norm meer dan alleen maar een middel om te voldoen aan de milieuwet- en regelgeving: het is ook een hefboom om onze ambitieuze milieudoelstellingen te realiseren. 
Die milieudoelstellingen worden vastgelegd door het management van DATS 24. Externe auditoren controleren dan of we ze ook effectief waarmaken. Jaarlijks vindt er een onafhankelijke opvolgingsaudit plaats, om de 3 jaar is er een uitgebreidere audit die beslist over de eventuele hernieuwing van het ISO 14001-certificaat. Daar zijn we nu dus met vlag en wimpel in geslaagd. 

Duurzame tankstations 

DATS 24 wil een voorbeeld zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoewel het geen vereiste is voor de ISO 14001-certificering hebben we ook bij de bouw en het onderhoud van onze tankstations hebben veel aandacht voor duurzaamheid .