Welke type auto is het meest milieuvriendelijk? Wellicht antwoordt u spontaan ‘elektrisch’, al is dat geen uitgemaakte zaak. Ook een ander alternatief, aardgas (CNG), stond onlangs ter discussie, maar dat was onterecht.

Ecologisch kiezen

Wie dit jaar op het autosalon in Brussel op zoek gaat naar een nieuwe wagen, heeft heel wat knopen door te hakken. Vooral de keuze in motoren is groter dan ooit. Kiest u voor een traditionele diesel-  of benzine-wagen? Of bent u nieuwsgierig naar auto’s die rijden op elektriciteit, aardgas (CNG) of zelfs waterstof? Of toch maar een hybride model?

De keuze van aandrijving is niet evident. Ze hangt immers af van vele, vaak persoonlijke aspecten. Zo spelen fiscaliteit, aankoopprijs, rijbereik en onderhoudskosten allemaal een rol bij het uitzoeken van een nieuwe wagen. De laatste jaren is daar nog ecologie bijgekomen, iets waar steeds meer kopers terecht belang aan hechten. Vandaag beweren echter zowat alle auto’s groen/ecologisch/duurzaam te zijn. Wie moet u nu geloven?

De laatste jaren is daar nog ecologie bijgekomen, iets waar steeds meer kopers terecht belang aan hechten.

Klimaat- en milieuvoordelen

Bij DATS 24 brengen we al vele jaren de voor- en nadelen van autotechnologieën in kaart. Zo voeren we samen met de VUB, Thomas More Hogeschool en de UGent duurzaamheidsanalyses uit van de meest gangbare brandstoffen. Daarnaast centraliseren onze interne specialisten de klimaat- en milieuparameters van alle types brandstoffen om deze data vervolgens te combineren met economische aspecten en beschikbaarheid.

Uiteindelijk willen we hiermee de vraag kunnen beantwoorden welke wagens of brandstoffen klimaat- en milieuvoordelen bieden, en tegelijkertijd betaalbaar en inzetbaar zijn.

CNG blijft verantwoorde keuze

Ook met de recente berichtgeving over aardgas-emissies, blijven we bij DATS 24 overtuigd van de kwaliteiten van CNG als brandstof. Er is immers een zeer groot verschil tussen de Belgische/Europese aardgasmix en de Amerikaanse, waarop de berichtgeving is gebaseerd.

De emissies van aardgas die gebeuren in de keten - van ontginning, transport tot opslag - zijn fundamenteel lager in België, in vergelijking met de VS. Bovendien houdt het onderzoek geen rekening met de systeemvoordelen van het aardgasnetwerk en het CNG-voertuigenpark. Zo wordt er geleidelijk overgeschakeld op bio-CNG, en speelt CNG een positieve rol in de transitie naar waterstofmobiliteit.

Al deze inzichten maken dat we bij DATS 24 in volle overtuiging kiezen – en blijven kiezen – voor rijden op CNG. De bijna 20.000 ingeschreven Belgische CNG-auto’s kunnen dus met een gerust hart de baan op blijven gaan!