Waterstofstation in Halle

Colruyt Group ziet veel potentieel in waterstof als alternatieve, duurzame brandstof voor voertuigen. Het is dan ook van groot belang dat de groep samen met DATS 24 nu al ervaring opdoet met een innovatief openbaar waterstoftankstation.

Voor iedereen beschikbaar

In het DATS 24-station van Halle (Dassenveld) kan u voortaan terecht voor alle klassieke en alternatieve brandstoffen. Waaronder dus ook 100 % groene waterstof, lokaal geproduceerd met de groene stroom van onze eigen windturbines.

DATS 24 is binnen het project Waterstofregio 2.0 verantwoordelijk voor de verdeling van de waterstof. Dit betekent dat DATS 24 de investering in de tankzuil (het vulpunt) zal dragen.

Daarnaast komt er een waterstoftankstation in Antwerpen. Deze beslissing kwam er na verschillende positieve gesprekken met potentiële gebruikers van het station. Het concept van het tankstation is reeds uitgewerkt. Ondertussen staat ook de exacte locatie vast en is de omgevingsvergunning ingediend.

Deze projecten vormen een belangrijke stap om groene waterstof te produceren en beschikbaar te maken voor iedereen.

Groene waterstof produceren

Op het distributiecentrum Dassenveld in Halle produceert de groep al sinds 2012 zelf waterstof. Het gaat om 100 % groene waterstof, die we produceren met hernieuwbare energie afkomstig van de windturbines en zonnepanelen van energieproducent Eoly. Deze staan bovendien op de site zelf. Kortom, op die manier pakken we bovenop fijn stof ook het CO2-probleem aan.

Grote vakkenis

Daarnaast heeft Colruyt Group binnen het project Waterstofregio Vlaanderen-Nederland al geïnvesteerd in testprogramma's met onder meer de eerste heftrucks op waterstof, waarbij getankt is met het waterstoftankstation dat door WaterstofNet binnen het genoemde Interregproject is gebouwd. Dat betekent dat Colruyt Group sinds 2009 al veel kennis en praktijkervaring heeft opgedaan en zo belangrijke inzichten in waterstof heeft ontwikkeld. De verworven competenties zorgen ervoor dat Colruyt Group op termijn klaar is om de markt voor waterstofmobiliteit verder te ontwikkelen in de regio.

Waterstofenergie betaalbaar maken

Op basis van de ervaringen met Waterstofregio Vlaanderen-Nederland heeft Colruyt Group bijkomende investeringen gedaan in personeel en mensen om het waterstofverhaal verder via industrieel onderzoek te gaan ontwikkelen. Het doel? Als 'visionaire eindgebruiker' in Waterstofregio 2.0 de volgende stappen zetten in het optimaliseren van tankinfrastructuur en heftrucks op waterstof. Zo kunnen we via innovaties deze koolstofarme technologie betaalbaarder en technisch haalbaar maken.

Hiervoor zullen we een aantal verschillende 'material handling devices' uitgebreid testen en de resultaten extern communiceren. Een dergelijk programma actief uitwerken met industriële spelers is een belangrijke motivatie voor Colruyt Group om deel te nemen aan dit project. Want zo kunnen we ook andere eindgebruikers activeren.