In de biogasinstallatie in Quévy (Henegouwen) produceert Vanheede Environment Group groene elektriciteit uit voedingsafval dat onder andere Colruyt Group aanlevert. Het biogas dat daar uit vergisting ontstaat, voedt een warmtekrachtkoppeling (WKK) die naast warmte ook groene stroom produceert. Die stroom wordt in het elektriciteitsnet geïnjecteerd en jij kan die afnemen.

  • In de winkels van Colruyt Laagste Prijzen, OKay, Bio-Planet en Spar trachten we zo weinig mogelijk voedsel te verspillen. Fruit, groenten en andere voedingsmiddelen die niet meer verkoopbaar, maar wel nog geschikt zijn voor consumptie, schenkt Colruyt Group in eerste instantie aan de Voedselbanken. Producten die niet langer geschikt zijn voor consumptie, worden opgehaald door Vanheede. In totaal zetten we zo 25.000 ton voedsel per jaar om in duurzame energie.

    Optimale vergisting

    In plaats van de opgehaalde producten te storten of te verbranden, gebruikt Vanheede ze als brandstof voor hun biogasinstallatie. Na aankomst halen ze alle producten machinaal uit hun verpakking en scheiden ze die van de voedingsmiddelen. De verpakking wordt afzonderlijk gerecycleerd. De overgebleven voeding gaat dan naar de menginstallatie, waar er een kleine hoeveelheid maïs en vloeibaar voedingsafval aan wordt toegevoegd. Daarna gaat deze mengeling naar de vergistingsinstallatie.

    Niets gaat verloren

    Door vergisting ontstaan twee nieuwe eindproducten: meststof en biogas. De meststof gaat in gepasteuriseerde vorm naar de landbouwsector om akkers te bemesten. Het biogas bevoorraadt drie biogasmotoren (warmtekrachtkoppelingen of WKK's), die op hun beurt een elektrogenerator aandrijven. De motoren worden gekoeld met water en het opgewarmde koelwater geeft zijn warmte opnieuw af aan de verwarmingsinstallatie van de eigen gebouwen, waardoor die nuttig gebruikt wordt. Een ander deel van het koelwater is een energiebron voor enkele naburige bedrijven. De elektrogenerator tenslotte genereert groene elektriciteit die aan het distributienet wordt geleverd. Die groene elektriciteit kunnen gezinnen afnemen bij DATS 24.