De prijzen van elektriciteit en gas zijn al een tijdje aan het stijgen. Hoe komt dat? Wat betekent het voor je energiefactuur? En wat doe je nu best met je voorschotfactuur? DATS 24 zet de feiten op een rijtje.

 • Wat bepaalt de prijs van elektriciteit en gas?

  1. Het weer
  2. De olieprijzen
  3. De prijs voor CO2-emissierechten

   

  Invloed van prijzen op je energiefactuur

  Een belangrijke nuance eerst: de effectieve prijs zoals bepaald op de internationale markten van elektriciteit en aardgas zelf is maar een stuk van de totale energieprijs op je factuur:

  Elektriciteit, netkosten, heffingen en btw bepalen de elektriciteitsprijs

   

  Samenstelling elektriciteitsprijs

  • 70 %: de kost van de elektriciteit zelf
  • 12 %: netbeheerkosten (distributie- en transportkosten)
  • 12 %: heffingen en taksen
  • 6 %: btw

  Gas, netkosten, heffingen en btw bepalen de gasprijs

   

  Samenstelling gasprijs

  • 86 %: de kost van de aardgas zelf
  • 7 %: netbeheerkosten (distributie- en transportkosten)
  • 1 %: heffingen en taksen
  • 6 %: btw

  (bron: Creg)

  Er is zeker sprake van een stijging op de internationale markten in de prijs die je betaalt voor je elektriciteit en aardgas, maar enkel op die 70 % en 86 % van je totale factuur. Als je dus leest dat de prijzen stijgen, heeft dat enkel op een stuk van je factuur en de btw invloed.

   

  Waarom stijgt de prijs van elektriciteit en aardgas?

  De grootste redenen voor de huidige prijspieken in elektriciteit en aardgas:

  1. Onzekerheid en speculatie op de internationale markt (vooral die van gas) vanwege de gebeurtenissen in Oekraïne en de leveronzekerheid van Russisch gas aan Europa
  2. De prijs van de CO2-emissierechten is sterk gestegen*

  * Een bedrijf koopt emissierechten aan om CO₂ uit te mogen stoten. Eén emissierecht geeft recht op één ton CO₂. De prijs van een emissierecht wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt. En nu is de vraag heel hoog.

   

  Moet ik mijn voorschot aanpassen?

  De bedoeling van een voorschotfactuur (bij elk type contract) is dat je niet 1 keer per jaar een grote energiefactuur krijgt, maar doorheen het jaar in schijfjes ‘vooruit’ betaalt. Het voorschotbedrag is een schatting. Je hebt dus wel nog steeds een eindafrekening. Daarin wordt berekend wat je effectief verbruikt hebt aan de prijs op het moment van je verbruik. Hiervan trekken we je al betaalde voorschotten af. Zo wordt bepaald of je geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

  Je maandelijkse voorschot wordt vooral bepaald door:

  1. een schatting van je verbruik (door de netbeheerder)
  2. een schatting van de totale energieprijs (door de energieleverancier)

  Wanneer de internationale marktprijs van elektriciteit en gas onverwacht stijgt, is het geschatte voorschot bij variabele contracten niet genoeg meer om je eindafrekening te dekken. Daarom adviseren we vandaag sterk om je maandelijkse voorschot te verhogen, zodat je bij je eindafrekening niet ineens een grote som moet betalen.

   

  Eenvoudig voorbeeld van een voorschotstijging:

  * De prijzen in dit voorbeeld zijn fictief en enkel bedoeld om je makkelijk te helpen rekenen.

  1. Stel dat je een geschat jaarverbruik van 2.000 kWh hebt
  2. Tijdens je inschrijving als klant wordt de prijs voor het komende jaar op € 1 per kWh geschat, of € 2.000 voor jouw geschat jaarverbruik
  3. Je voorschot is dan € 166/maand, zodat je over 12 maanden netjes die € 2.000 betaalt
  4. 6 maanden na de start merkt de energieleverancier dat de marktprijzen sterk gestegen zijn, tot ongeveer € 1,2 per kWh

  Door de stijging van de marktprijs zal je eindafrekening € 2.200 zijn in plaats van € 2.000. Met je oorspronkelijke voorschot van € 166 zal je op het einde van de rit dus € 200 moeten bijbetalen. Om dat te voorkomen, stellen we voor je voorschot te verhogen naar € 200. Zo betaal je in de volgende maandelijkse schijven iets meer af, zodat je op het einde geen al te grote som moet bijleggen.

  Wees dus ook kritisch als je energieleveranciers vergelijkt. De maandelijkse prijs die je in simulaties te zien krijgt, is ook gebaseerd op het verbruik dat je zelf inschat en een inschatting van de marktprijs op dat moment. Misschien betaal je minder per maand, maar weet dat je eindafrekening dan een pak hoger zal liggen.